Duurzame ontwikkeling in het bedrijfsleven

Nederlandse werknemers staan sceptisch tegenover de duurzaamheidsverslagen van hun bedrijven omdat ze vaak niet zeker weten of de informatie die in de verslagen wordt verstrekt, echt is. Veel bedrijven maken gebruik van 'greenwashing', waarbij ze hun duurzaamheidsprestaties overs. Hoe kunnen bedrijven hun werknemers ervan overtuigen dat hun inzet voor duurzaamheid oprecht is? Bedrijven kunnen hun werknemers ervan overtuigen dat hun inzet voor duurzaamheid oprecht is door hun werknemers te betrekken bij het proces. Laat werknemers meedenken over duurzame initiatieven en laat ze zien dat hun input wordt gewaardeerd. Het is ook belangrijk dat bedrijven hun werknemers betrekken bij het proces van het verkrijgen van labels, zodat ze een gevoel van eigenaarschap hebben en zich betrokken voelen bij het proces. Bedrijven kunnen ook een duurzaamheidsraad.

Bedrijven kunnen op transparante wijze de details van de verkregen labels ter beschikking stellen van de werknemers en niets verbergen over hun zwakke punten. Ze kunnen ook discussiebijeenkomsten organiseren om duurzame initiatieven voor te stellen die uit henzelf komen in plaats van ze op te leggen.

Denk je dat dit niets nieuws is? Dat u sommige dingen al doet? Dat is zeker waar. Maar door de inzet en de complexiteit is begeleiding door een deskundige, zoals bij "verandering", "communicatie" en " labeling", een garantie voor professionalisme.

doe mee met damtower!

Share !

Become a damtower company

contact us